• Անգլերեն լեզվի դասընթացներ

    Ավելին


  • Օտար լեզուների դասընթացներ ՍԿԱՅՊՈՎ:Ավելին
  • Անգլերեն լեզվի դասընթացներ

    Ավելին
  • TOEFL/ IELTS

    TOEFL / IELTS դասընթացներ Շաբաթական 3 օր Տևողությունը՝ 1-3 ամիսԱվելին

Օտար լեզուներ

Օտար լեզուներ

Մեր դասընթացի հիմնական նպատակն է բարելավել Ձեր լեզվական հմտությունները: Մեզ համար կարևոր է զարգացնել ուսուցանվող լեզվով Ձեր խոսելու և հասկանալու կարողությունը: Մենք կիրառում ենք հետևյալ մեթոդը մեր կրթարանում՝ Հաղորդակցական մեթոդ, այսինքն խոսելով սովորել լեզուն: Դուք կմասնակցեք զանազան քննարկումների, կկազմեք երկխոսություններ, կդիտեք ֆիլմեր, կլսեք տվյալ լեզվակիրների կենդանի խոսքը, կաշխատեք փոքրիկ խմբերով, զույգերով կամ միայնակ: Դուք կվարժեցնեք Ձեր առոգանությունը, արտասանությունը, շեշտադրումը: 

Մեզ մոտ կարող եք սովորել հետևյալ օտար լեզուները`